English
version

Tree hugging

Ik wijd de helft van mijn site aan tree hugging omdat mijns inziens onze gezondheid nergens is zonder een gezonde wereld. Het welzijn van de aarde beïnvloedt dat van ons door wat we eten, drinken, inademen, dragen… En wij beïnvloeden het lot van de aarde. Volgens een rapport dat het Intergouvernementele Panel over Klimaatsverandering van de Verenigde Naties uitbracht in 2018, hebben we tot 2030 om rampzalige klimaatverandering te voorkomen door de CO2-uitstoot te verminderen met 45 procent. Toen het rapport werd gepubliceerd, zei een medewerker van het panel: “The next few years are probably the most important in our history.” Ik denk dat wij allemaal aan een goede afloop bij kunnen dragen door onze uitgaven daarop te richten.

In mijn uitgavenpatroon hou ik in gedachten wat de Triodos Bank zo mooi de “positieve veranderkracht” van geld noemt. Ik probeer mijn geld te besteden aan restaurants, hotels, winkels en organisaties die beogen bij te dragen aan een gezondere wereld. De links hieronder verwijzen naar diensten en producten die ik van harte aanraad — uit enthousiasme; ik krijg er geen vergoeding voor.

Veel van de producten heb ik via de post ontvangen. Ik ben me er terdege van bewust dat het verschepen van goederen enorm bijdraagt aan klimaatverandering. Een medewerker van de Internationale Raad voor Schoon Vervoer vertelde The Washington Post in 2018 dat wanneer je verscheping als een land zou tellen, “it would be the sixth-largest source of CO2 emissions”. Volgens de raadsmedewerker zijn de 800 miljoen ton broeikasgas die de verschepingsindustrie jaarlijks uitstoot vergelijkbaar met de emissies van Duitsland. Toch bestel ik liever milieubewuste artikelen op afstand dan dat ik in de buurt dingen koop die schadelijk zijn voor het milieu. Ik hoop dat als de vraag naar schadelijke zaken zakt en die naar milieuvriendelijke zaken stijgt, locale winkels meer van het laatste soort zullen verkopen.

Daarbij compenseert Etsy, waar ik veel aanschaf, de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verschepen van producten die via de site worden verkocht. Dit compenseren doet Etsy door te investeren in projecten die de uitstoot met eenzelfde hoeveelheid verminderen, zonder extra kosten voor de koper. Etsy gelooft, net als ik, dat “if we all work together towards positive change, we can make the world a better, healthier place”.